Lichaamsgerichte psychotherapie

Lichaamsgerichte Psychotherapie
Het doel van Lichaamsgerichte psychotherapie is om mensen weer in contact te brengen met hun oorspronkelijke levenslust en energie. In de therapie wordt vooral gewerkt aan het vrijmaken van de verkramping en pantsering van het lichaam, maar ook van de emoties en de mentale processen van de cliënt. De therapie richt zich vooral op de geblokkeerde ademhaling en chronische spierspanning, en op emotioneel niveau op het onderdrukken en inhouden van het gevoel.

Lichaamsgerichte psychotherapie beïnvloedt ook de geblokkeerde energiehuishouding. Hieraan liggen veelal oude boosheid, pijn en verdriet, ingesleten reactiepatronen en verborgen herinneringen ten grondslag.
Al deze vroegere ervaringen worden vrijgemaakt, zodat de cliënt ze kan loslaten en ze op een gezonde manier kan integreren. Een belangrijk onderdeel daarbij is werken met een verdiepte ademhaling waarbij men vaak aanmoedigt
wordt om gevoelens te versterken en tot uitdrukking te brengen.
In de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie staat de ervaring van de cliënt centraal. De therapie gaat uit van de sterk helende werking van het zelf voelen, ervaren en doen, naast die van de meer mentale functies van begrijpen, herinneren en denken. ‘Ervaren’ en ‘voelen’ hebben vaak een sterkere helende werking dan ‘begrijpen’.
Dat betekent echter niet dat er in ervaringsgerichte therapie geen begrip, inzicht en relativering tot stand komt of dat er in het geheel niet ’gepraat’ wordt.
De lichaamsgeoriënteerde therapeut behandelt algemeen voorkomende klachten zoals depressiviteit, stress en overspanning, prikkelbaarheid, angst, minderwaardigheidsgevoelens, seksuele en psychosomatische problematiek. Veel cliënten hebben last van onrust, terugkerende gedachten en een algemeen gevoel van ‘niet lekker in mijn vel’ en ‘niet kunnen genieten van het leven’. De therapeut gaat uit van de functionele eenheid van lichaam en geest. Er is altijd een wisselwerking tussen die twee. Door goed naar het lichaam te kijken kan de therapeut een indruk krijgen van de onderliggende problematiek op emotioneel en mentaal gebied. Hij ondersteunt de cliënt om evenwicht te vinden en om weer in contact te komen met zijn oorspronkelijke levendige en nieuwsgierige natuur.

Gebruikte technieken
Ik werk onder meer met gesprektechnieken, bio-energetica, Reichiaans ademwerk, bodyscans, bodydrama, karakterstructuren, gestalt en opstellingen.

Therapie resultaat
Mensen die lichaamsgerichte therapie hebben gedaan zijn na afloop van de therapie energieker, denken helderder en leven meer vanuit hun kern. Ze functioneren beter en beleven vaak meer plezier in relaties en vriendschappen.

Waarvoor geschikt
Lichaamsgerichte psychotherapie is geschikt voor alle klachten die ontstaan door een disbalans in emotie en verstand. Voorbeelden van waar je binnen de sessies aan zou kunnen werken:

  • Je wilt minder in je hoofd zitten en meer voelen
  • Je wilt beter contact kunnen maken met andere mensen
  • Je hebt moeite om voor jezelf op te komen
  • Je zit niet lekker in je vel
  • Je hebt last van angsten
  • Je vind het moeilijk om datgene te doen wat je echt wilt
  • Je hebt last van stress, het is je teveel
  • Je voelt je moe en lusteloos

Wat moet je je bij een sessie voorstellen?
We beginnen een sessie altijd zittend op de stoel. Ik wil graag van je weten hoe het nu met je gaat. En ook wat je je (als je al eerder bent geweest) herinnert van de vorige sessie. Het kan zijn dat ik je vraag om af en toe wat dieper te ademen en/of met je aandacht naar je voeten te gaan om meer in je lichaam te komen. Met datgene wat je naar voren brengt gaan we werken; in het hier en nu. Het kan zijn dat ik voorstel om enkele bio-energetische oefeningen te doen, het lichaam te bewegen, met de adem te werken (liggend op een matras) of een andere techniek te gebruiken. Doel is om datgene wat jij naar voren brengt, mee zit of aan wil werken samen te onderzoeken en tot inzichten en mogelijke oplossingen te komen.

Heb je interesse, wil je ervaren wat Lichaamsgerichte psychotherapie je kan bieden?
Neem dan contact met mij op. Ger Luthart,  telefoon 06 278 30 208
Mail: g.luthart@gmail.com